El procés d’elaboració

 

 

Collita

La collita es realitza en el moment en què les
olives es troben en el seu punt òptim de
maduració, durant els mesos d’octubre, novembre
i, només en casos excepcionals, també el
desembre. La collita és un procés totalment
manual. La dispersió dels arbres, la seva gran
envergadura i la resistència al despreniment del
fruit fan impossible la seva mecanització.

Transport

El mateix dia de la collita totes les olives es porten
al molí en caixes rígides higienitzades de 25 Kg,
així evitem aixafaments i la fermentació de les
mateixes.

Almàssera

A l’almàssera l’oli és extret en fred des d’una línia
exclusiva per a oliveres mil·lenàries a una
temperatura inferior de 27 ºC. Això permet
conservar els aromes i el sabor de l’oli dels fruits
acabats de collir de l’arbre.

Filtrat

Per eliminar les impureses i la humitat Etern es
filtra i el resultat és un verge extra espectacular.

Emmagatzemament

Protegit en tancs d’acer inoxidable, arrecerat de la
llum, a una temperatura de 18 ºC i mantenint un
contingut d’oxigen molt baix. Res ha d’alterar les
seves característiques úniques.

Envasat

El nostre mil·lenari s’envasa en ampolles de 250,
500 i 700 ml, s’etiqueta manualment i amb la
màxima cura. El disseny sobri i elegant de
l’ampolla i un envàs d’allò més singular enalteixen
les característiques excepcionals d’Etern.