La Marca de Garantia
“Aceite Farga Milenaria”

és el signe que certifica la qualitat i l’origen dels olis d’oliva verge extra provinents només dels fruits (olives) de l’espècie Olea Europaea L. ‘Farga’, d’arbres no  trasplantats que superin els 3,50 m de perímetre de tronc a una alçada de 1,30 m del terra i figurin catalogats amb el seu número d’identificació, georeferenciació i demés dades, en el “Inventari d’oliveres mil·lenàries del Territori Sénia” (realitzat i actualitzat per Mancomunitat de la Taula del Sénia).


 
Es l’única marca de garantia a nivell mundial que certifica l’origen i la qualitat de l’oli obtingut d’oliveres mil·lenàries.

 

Els olis d’oliva protegits per la Marca de Garantia “Aceite Farga Milenaria”
han de ser de la categoria verge extra i a més han de reunir en el moment de la seva expedició les característiques següents,
certificades pel Panell de tast segons el Reglament (CEE) 2568/91:

 

 

Físico-químiques.

Paràmetre Màxim Mètode Acidesa (%) 0,6
Índex peròxids (meq O/kg) 12
Índex K270 0,15
Índex K232 2,00

 

 

Organolèptiques.

En primer lloc, la mitjana de tots els defectes ha de ser igual a 0.
En quant als atributs positius, l’afruitat haurà de ser superior a 2.

 

 

Els resultats analítics del nostre oli de Farga Mil·lenària per a la collita 2020 són els següents

Anàlisi tècnic

Grau d’acidesa 0,28
Índex de peròxids 8,3
K 270 0,11
K232 1,82

Avaluació organolèptica

Mesura atribut afruitat 4,8
Mesura del defecte 0,000